Sosok  

Umar Yamaoka masuk Islam pertama kali ketika ia berada di Bombay, India. Di Bombay, Yamaoka berjumpa dengan ulama kelahiran Rusia. Ulama tersebut juga pernah tinggal di Jepang. Ia bernama Abdul Rashid Ibrahim.