Kisah, Sosok  

Surau.co – Thufail bin Amr Ad-Dausy adalah kepala kabilah Daus pada masa jahiliyah. Ia termasuk…