Sosok  

Syekh Sulaiman Ar-Rasuli adalah seorang tokoh ulama dari golongan Kaum Tuo (golongan ulama yang tetap mengikuti salah satu dari empat mazhab fikih) yang gigih mempertahankan ajaran ahl al-sunnah dalam masalah akidah dan fikih. Ayahnya bernama Angku Mudo Muhammad Rasul, adalah seorang ulama yang disegani di daerahnya, sedangkan ibunya, Siti Buliah, seorang wanita yang taat beragama.