Sosok  

Nama lengkap Al-Qabisi adalah Abu Al-Hasan Muhammad bin Khalaf Al-Ma arifi Al-Qairawaniy. Al-Qabisi adalah kiasan untuk sebuah kota di Tunis. Di kalangan ulama, namanya lebih dikenal dengan Al-Qabisiy.