Kisah, Sosok  

Surau.co – Malik bin at Tayihan termasuk salah seorang yang ikut dalam dua baiat Aqabah….