Sosok  

Suatu ketika KH. Abdullah Faqih Langitan bersama Nyai Hunainah dikaruniai dua belas putra-putri yang kelak menjadi penerus perjuangan ayah ibundanya dalam menegakkan panji-panji Islam.