Kisah, Sosok  

Surau.co – Haritsah bin al-Nu’man termasuk salah satu dari sekian sahabat Rasulullah Saw yang kedermawanannya…