Sosok  

Nama lengkap Ibnu Miskawaih adalah Abu Ali Al-Khozim Ahmad Ibn Muhammad Ibn Yakub Ibnu Miskawaih. Namanya yang paling terkenal adalah Miskawaih atau Ibnu Miskawaih.