Sosok  

Abu Ubaidah bin Jarrah adalah salah satu sahabat Nabi yang tidak mementingkan status atau kedudukan khusus dalam pemerintahan, tetapi hanya bertindak dengan itikad baik sebagai seorang Muslim.