Kisah  

Al Barra’ bin Malik, Sahabat Rasulullah yang Menjadi Ujung Tombak Pasukan

Ilustrasi: Beritaku.id

Surau.co – Al-Barra’ bin Malik Al-Anshari adalah saudara Anas bin Malik (pelayan Rasulullah SAW). Ia adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang juga pahlawan perang. Walau bertubuh kurus dan berkulit gelap, namun ia mampu membunuh 100 orang musyrik dalam duel satu lawan satu. Jumlah ini tidak termasuk korban yang dibunuhnya dalam kancah pertempuran bersama mujahidin lainnya.

Al-Barra’ bin Malik adalah seorang pemberani dan selalu terdepan dalam pertempuan. Dialah yang diceritakan oleh Al-Faruq (Umar bin Al-Khaththab) dalam suratnya. Surat itu dikirimkan oleh Al-Faruq kepada para gubernur di seluruh wilayah Islam. Isinya, “Jangan kalian jadikan Al-Barra’ sebagai komandan pasukan karena dikhawatirkan akan membahayakan pasukannya. Dikarenakan dia seseorang yang selalu berada di ujung tombak pasukan.”

Pada masa pertama sepeninggal Rasulullah SAW, banyak suku/kabilah yang berbondong-bondong keluar dari agama Allah. Sebagaimana dahulu mereka masuk ke dalam agama-Nya dengan berbondong-bondong pula. Hingga tidak ada lagi yang memeluk agama Islam kecuali penduduk Makkah, Madinah, Thaif, dan sekelompok kaum yang terpencar-pencar. Kaum yang tetap memeluk Islam adalah kaum-kaum yang keislamannya telah dikokohkan oleh Allah SWT.

Abu Bakar Ash-Shiddiq yang ditunjuk sebagai khalifah pertama meneruskan perjuangan Rasulullah SAW, ia telah menghadapi huru-hara yang amat dahsyat. Namun ia tetap menghadapinya dengan tegar. Kemudian Abu Bakar mempersiapkan kaum Muhajirin dan Anshar dalam sebelas pasukan perang. Masing-masing pasukan diberi bendera perang.

Pasukan yang ia siapkan itu dikirim ke seluruh jazirah Arab untuk mengembalikan orang-orang yang murtad agar kembali memeluk Islam. Kelompok orang-orang murtad yang paling jahat dan paling banyak jumlahnya adalah Bani Hanifah, pengikut Musailamah Al-Kadzdzab (si pendusta).

Sejumlah besar kaum Musailamah dan kaum-kaum yang terikat perjanjian dengannya mencapai jumlah 40.000 orang. Mereka adalah lawan yang paling keras penentangannya. Mayoritas mereka mendukung Musailamah karena sikap fanatik kesukuan, bukan karena mempercayai kenabiannya.

Sebagian pendukungnya ada yang mengatakan, “Aku bersaksi bahwa Musailamah pendusta, sedangkan Muhammad seorang yang jujur. Akan tetapi, si pendusta dari kalangan Rabi’ah lebih kami cintai daripada orang jujur dari kalangan Mudhar itu (yaitu Rasulullah SAW).”

Musailamah berhasil mengalahkan pasukan Islam pertama yang menggempurnya. Pasukan Islam ini di bawah komando Panglima Ikrimah bin Abu Jahal. Musailamah memaksa pasukan Ikrimah untuk kembali ke Madinah tanpa hasil.

Kemudian Abu Bakar Ash-Shiddiq mengirim pasukan kedua di bawah Panglima Khalid bin Al-Walid. Pasukan ini dipenuhi oleh para shahabat dari kalangan Muhajirin dan Anshar. Di antara barisan pasukan terdepan ada Al-Barra’ bin Malik dan shahabat-shahabat besar lainnya.

Dua pasukan tersebut bertemu di Yamamah, sebuah wilayah yang terletak di Nejed. Tidak lama berselang, Musailamah dan pengikutnya mampu mengungguli pasukan muslimin, sedangkan pasukan muslimin mendapati bumi seakan berguncang. Pasukan muslimin terpaksa kembali ke tempat pertahanan mereka, sampai-sampai pasukan Musailamah berhasil menyerang tenda Panglima Khalid bin Al-Walid. Bahkan, mereka berhasil merobohkannya. Hampir saja mereka membunuh istri Khalid bila tidak dihalangi oleh salah seorang dari mereka.

Ketika keadaan sudah demikian, kaum muslimin merasakan bahaya besar. Mereka memahami, bila mereka kalah di hadapan Musailamah maka tidak ada lagi pasukan Islam yang tegak.

Lalu Allah tidak akan menjadi satu-satunya Tuhan yang disembah di jazirah Arab; Tuhan yang tiada sekutu bagi-Nya. Khalid mendekati pasukan, kemudian mengatur mereka. Pasukan Muhajirin dipisahkan dari pasukan Anshar. Pasukan dari kabilah Arab yang lain dipisahkan dari yang lainnya. Setiap keturunan yang sama dijadikan dalam satu regu agar diketahui musibah yang menimpa masing-masing kelompok dan dari mana arahnya.

Perang yang sengit terus berlangsung antara pasukan Islam dengan pasukan Musailamah. Sebuah perang yang kedahsyatannya belum pernah dihadapi oleh pasukan muslimin.

Pengikut Musailamah masih tetap tegar sekokoh gunung di medan tempur. Pasukan Musailamah tidak peduli dengan banyaknya pasukan mereka yang tewas. Pasukan muslimin menampilkan kepahlawanan yang menakjubkan. Bila dikumpulkan, akan menjadi sebuah rangkaian syair-syair ksatria perang dan kepahlawanan.

Tersebutlah seorang shahabat yang bernama Tsabit bin Qais. Beliau adalah pembawa bendera kaum Anshar. Beliau menggali lubang di tanah untuk menancapkan kakinya. Beliau memasukkan kakinya sampai setengah betis. Tsabit tetap bertahan di tempatnya untuk mempertahankan bendera tersebut. Sampai akhirnya, beliau gugur sebagai syahid.

Zaid bin al Khattab, saudara Umar bin Khattab meneriaki kaum muslimin, “Wahai sekalian muslimin, perangilah musuh dan maju terus! Wahai kaum muslimin, aku tidak akan berkata lagi setelah ini sampai Musailamah tewas atau aku berjumpa dengan Allah SWT. Kemudian aku akan memperberat hukumannya dengan nyawaku.”

Lalu Zaid menggempur musuh habis-habisan. Sampai kemudian, beliau gugur. Lalu tersebutlah seorang shahabat bernama Salim. Beliau adalah maula (mantan budak) Abu Hudzaifah. Beliau yang memegang bendera Muhajirin. Akan tetapi kaumnya khawatir Salim akan melemah dan mundur. Mereka katakan kepada Salim, “Kami akan khawatir akan ditimpa kekalahan karenamu.”

Salim menjawab, “Bila kalian tertimpa kekalahan karena aku, maka aku adalah pembawa al Quran yang paling jelek.” Lalu Salim menerjang barisan lawan dengan penuh keberanian, sampai kemudian beliau gugur.

Akan tetapi, kepahlawanan mereka masih tak terbandingkan dengan kepahlawanan Al-Barra’ bin Malik.

Ketika Khalid bin Walid melihat api peperangan semakin menyala, Khalid menoleh kepada Al-Barra’ bin Malik. Khalid berkata kepadanya, “Giliranmu, wahai pemuda Anshar untuk menghadapi mereka.”

Saat itu juga Al-Barra’ berteriak memanggil kaumnya. “Wahai kaum Anshar, kalian jangan berpikir kembali ke Madinah! Tidak ada lagi Madinah setelah hari ini. Ingatlah Allah, ingatlah surga!”

Setelah berkata demikian, dia maju mendesak kaum musyrikin, diikuti prajurit Anshar. Pedangnya berkelebat, menebas musuh-musuh musuh Allah yang datang mendekat. Melihat prajuritnya berguguran, Musailamah dan kawan-kawannya ciut nyali. Mereka lari tunggang-langgang dan berlindung di sebuah benteng yang terkenal dalam sejarah dengan nama Kebun Maut. Kebun Maut adalah benteng terakhir bagi Musailamah dan pasukannya. Pagarnya tinggi dan kokoh. Sang pendusta dan pengikutnya mengunci gerbang benteng rapat-rapat dari dalam. Dari puncak benteng, mereka menghujani kaum muslimin yang mencoba masuk dengan panah.

Menghadapi keadaan yang demikian, kaum muslimin sempat kebingungan. Dalam benak Al-Barra’ muncul ide. Ia pun berteriak, “Angkat tubuhku dengan galah dan lindungi dengan perisai dari panah-panah musuh. Lalu lemparkan aku ke dalam benteng musuh. Biarkah aku syahid untuk membukakan pintu, agar kalian bisa menerobos masuk.”

Dalam sekejap, tubuh kurus Al-Barra’ telah dilemparkan ke dalam benteng. Begitu mendarat di benteng bagian dalam, ia langsung membuka pintu gerbang. Dan kaum muslimin pun bergegas menerobos masuk. Pedang mereka berkelebat menyambar tubuh dan kepala musuh. Lebih dari 20.000 orang murtad tewas, termasuk pimpinan mereka; Musailamah Al-Kadzdzab.

Jasa Al-Barra’ begitu besar. Lebih dari sebulan lamanya ia terpaksa dirawat akibat luka-luka yang dideritanya. Ada 80 lebih luka di tubuh Al-Barra saat berjuang membuka gerbang. Luka itu berupa tusukan pedang, anak panah atau tebasan pedang. Khalid bin Walid ikut merawat luka Al Barra setelah sebulan Allah menyembuhkan sakit Al-Barra.

Dalam benak Al Barra’ bin Malik, ia sangat mendambakan mati syahid. Dia kecewa karena gagal memperolehnya di Kebun Maut. Sejak itu ia selalu menceburkan diri ke kancah peperangan. Ia sangat rindu bertemu Rasulullah SAW.

Tatkala Perang Tustar melawan Persia berlangsung, Al-Barra’ bin Malik tidak mau ketinggalan. Kala itu, pasukan musuh terdesak dan berlindung di sebuah benteng kokoh dan kuat. Temboknya tinggi besar. Kaum Muslimin mengepung benteng tersebut dengan ketat.

Dalam keadaan demikian, pasukan Persia menggunakan berbagai cara untuk menaklukkan kaum muslimin. Mereka menggunakan pengait-pengait yang diikatkan ke ujung rantai besi yang dipanaskan. Rantai tersebut dilemparkan kepada pasukan muslimin sehingga sebagian dari mereka tersambar pengait panas itu. Di antara sahabat yang tersambar adalah Anas bin Malik, saudara Al-Barra’ bin Malik. Selama beberapa saat, Anas tidak mampu melepaskan diri dari besi panas yang mengaitnya. Melihat hal itu, Al-Barra’ bin Malik segera melompat ke dinding benteng dan melepaskan pengait dari tubuh saudaranya.

Tangan Al-Barra’ bin Malik melepuh dan terbakar karena memegang pengait yang panas membara. Namun ia tak mempedulikannya, yang penting baginya adalah keselamatan saudaranya. Akhirnya ia berhasil menyelamatkan Anas walaupun kedua telapak tangannya lepas. Daging kedua lengannya meleleh dan hanya tinggal kerangka. Sungguh sebuah pengorbanan yang luar biasa.

Dalam Perang Tustar ini juga, Al-Barra’ bin Malik memohon kepada Allah agar gugur sebagai syahid. Doanya dikabulkan, ia pun gugur sebagai syahid dengan wajah tersenyum bahagia.

Baca juga: ‘Ashim bin Tsabit, Sahabat Rasululullah yang Jasadnya Tidak Bisa Dijamah Kaum Musyrik